startstiriharta site
 
Sectiunea risc accidente de munca si boli profesionale >>  Legea nr. 346 / 2002


Incepand cu data de 01.01.2005, in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2002 si a Normelor Legii 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, functioneaza sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Conform prevederilor legii sus mentionate, precum si ale Ordinului nr.848/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002, angajatorii au obligatia sa depuna la sediul caselor teritoriale de pensii declaratia pe propria raspundere, atat pe suport electronic, cat si pe suport hartie, semnata si stampilata.

In vederea facilitarii accesului angajatorilor la „Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale”, punem la dispozitie, atat pe site-ul CJPAS, cat si la sediul casei teritoriale de pensii Suceava, urmatoarele documente:

Anexa nr.1 a Ordinului nr.848/2004 (Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale)

Anexa nr.1 - model de completare

Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale ( Descarca fisier )

Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale - model de completare ( Descarca fisier)

Modalitati de transmitere pe cale electronica a Declaratiei pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (Instructiuni de completare) ( Descarca fisier )

Nomenclator cu codurile CAEN si tarifele de risc aferente ( Descarca fisier )

Cotele de contributie de asigurari sociale pentru anul 2005

ANEXE

Cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contractul de asigurare

Cerere de rambursare a cheltuielilor