Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

Categorii de asiguraţi in sistemul public de pensii

 
Persoanele fizice asigurate în sistemul public, care au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România, conform Legii 263/2010.

În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
 
persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
funcţionarii publici;
cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale
cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat
persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art.7 alin.1 pct.13^1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului Civil
persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective;
persoanele numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti;
membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
şomeri;
persoanele care realizează, in mod exclusive, un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin 4 salarii medii brute, şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
  a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management;
  b) membrii ai intreprinderii individuale si inteprinderii familiale;
  c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
  d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora
  e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.