Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice
 

CRITERII
în baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear pensionarilor si asiguraţilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau beneficiarilor unor legi speciale

 

A. Cererile se completează numai pe formularul tip  (apasa aici) şi se pot transmite, impreuna cu o copie a actului de identitate, prin :

a.    poştă : str. Ilie Ilaşcu, f.n. Suceava

b.    fax: 0230/210740

c.    e-mail  : bilete@cjpsv.ro

        sau

d.   se pot depune la sediul Casei Judetene de Pensii Suceava,

 

cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei statiuni.

 

B. Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2015 -       >>> criterii.pdf

 

C. Repartitia biletelor - anul 2015

           

                                                                                                 

Seria Cereri depuse Cereri aprobate

Postat

16-19.02.2015 Cereri seria 1 Aprobate seria 1 11.02.2015
04-06.03.2015 Cereri seria 2 Aprobate seria 2 19.02.2015
20-23.03.2015 Cereri seria 3 Aprobate seria 2 03.03.2015
       

 

Created by Helios Design Helios Design