CRITERII
în baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear pensionarilor si asiguraţilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau beneficiarilor unor legi speciale

 

A. Cererile se completează numai pe formularul tip  (apasa aici) .

Dupa ce formularul este descarcat, completat si semnat se transmite, impreuna cu o copie a actului de identitate, prin :

a.    poştă : str. Ilie Ilaşcu, f.n. Suceava

b.    fax: 0230/210740

c.    e-mail  : bilete@cjpsv.ro   ( cererea si actul de identitate scanate)

         sau

d.   se pot depune la sediul Casei Judetene de Pensii Suceava,

 

cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei statiuni.

 

B. Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2020

 

C. Repartitia biletelor - anul 2020

           

Beneficiarii de bilete de tratament balnear, la prezentarea in statiune,  trebuie sa aiba asupra lor CARDUL DE SANATATE activat la medicul de familie si sa cunoasca CODUL PIN.

In caz contrar nu se poate beneficia de tratament in statiune.

                                                                                                 

            

Seria Cereri depuse Cereri aprobate

Postat

seria 1 - 17-20.02.2020 - seria 1 repartitie 11.02.2020
seria 2 - 04-07.03.2020 cereri seria 2 aprobate seria 2 19.02.2020
seria 3 - 20-23.03.2020 cereri seria 3 aprobate seria 3 05.03.2020
seria 9 - 27-30.06.2020 cereri seria 9 aprobate seria 9 sucursaleTBRCM 22.06.2020
seria 10 - 10-16.07.2020 cereri seria 10 aprobate seria 10 02.07.2020
cereri seria 10 alte societati aprobate seria 10 alte societati 06.07.2020
disponibil seria 10 06.07.2020

 

Created by Helios Design Helios Design