Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice
 

CRITERII
în baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear pensionarilor si asiguraţilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau beneficiarilor unor legi speciale

 

A. Cererile se completează numai pe formularul tip  (apasa aici) .

Dupa ce formularul este descarcat, completat si semnat se transmite, impreuna cu o copie a actului de identitate, prin :

a.    poştă : str. Ilie Ilaşcu, f.n. Suceava

b.    fax: 0230/210740

c.    e-mail  : bilete@cjpsv.ro   ( cererea si actul de identitate scanate)

         sau

d.   se pot depune la sediul Casei Judetene de Pensii Suceava,

 

cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei statiuni.

 

B. Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2016

 

C. Tarife 2016 TBRCM

 

D. Repartitia biletelor - anul 2016

           

Beneficiarii de bilete de tratament balnear, la prezentarea in statiune,  trebuie sa aiba asupra lor CARDUL DE SANATATE activat la medicul de familie si sa cunoasca CODUL PIN.

In caz contrar nu se poate beneficia de tratament in statiune.

                                                                                                 

            

Seria Cereri depuse Cereri aprobate

Postat

seria 1 - 15 -18.02.2016 cereri seria 1 aprobate seria 1 08.02.2016
Locuri disponibile seria 1 08.02.2016
seria 2 - 02 - 05.03.2016 cereri seria 2 aprobate seria 2 16.02.2016
Locuri disponibile seria 2 16.02.2016
seria 3 - 15 - 18.03.2016 cereri seria 3 aprobate seria 3 26.02.2016
Locuri disponibile seria 3 26.02.2016
seria 4 - 03 - 06.04.2016 cereri seria 4 aprobate seria 4 15.03.2016
Locuri disponibile seria 4 15.03.2016

seria 4 - 03 - 06.04.2016

  ( celelalte societati)

cereri seria 4 aprobate seria 4 31.03.2016
Locuri disponibile seria 4 (celelalte societati) 31.03.2016
seria 5 - 19 - 22.04.2016 cereri seria 5 aprobate seria 5 postat 06.04.2016
Locuri disponibile seria 5 postat 06.04.2016

seria 6 - 05 - 09.05.2016

cereri seria 6 aprobate seria 6 postat 22.04.2016
Locuri disponibile seria 6 postat 22.04.2016
seria 7 - 21 - 25.05.2016 cereri seria 7 aprobate seria 7 postat 09.05.2016
Locuri disponibile seria 7 postat 09.05.2016
seria 8 - 06 - 10.06.2016 cereri seria 8 aprobate seria 8 postat 23.05.2016
Locuri disponibile seria 8 postat 23.05.2016

 

Created by Helios Design Helios Design