Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice
 

CRITERII
în baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear pensionarilor si asiguraţilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau beneficiarilor unor legi speciale

 

A. Cererile se completează numai pe formularul tip  (apasa aici) şi se pot transmite, impreuna cu o copie a actului de identitate, prin :

a.    poştă : str. Ilie Ilaşcu, f.n. Suceava

b.    fax: 0230/210740

c.    e-mail  : bilete@cjpsv.ro

        sau

d.   se pot depune la sediul Casei Judetene de Pensii Suceava,

 

cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei statiuni.

 

B. Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2015 -       >>> criterii.pdf

 

C. Repartitia biletelor - anul 2015

           

Beneficiarii de bilete de tratament balnear, la prezentarea in statiune,  trebuie sa aiba asupra lor CARDUL DE SANATATE activat la medicul de familie si sa cunoasca CODUL PIN.

In caz contrar nu se poate beneficia de tratament in statiune.

                                                                                                 

            

Seria Cereri depuse Cereri aprobate

Postat

16-19.02.2015 Cereri seria 1 Aprobate seria 1 11.02.2015
04-06.03.2015 Cereri seria 2 Aprobate seria 2 19.02.2015
20-23.03.2015 Cereri seria 3 Aprobate seria 3 03.03.2015
05-08.04.2015   Aprobate seria 4 26.03.2015
21-25.04.2015 Cereri seria 5 Aprobate seria 5 16.04.2015
07-11.05.2015 Cereri seria 6 Aprobate seria 6 29.04.2015
23-27.05.2015 Cereri seria 7 Aprobate seria 7 13.05.2015
08-12.06.2015 Cereri seria 8 Aprobate seria 8 27.05.2015
24-28.06.2015 Cereri seria 9 Aprobate seria 9 10.06.2015
10-15.07.2015 Cereri seria 10 Aprobate seria 10 26.06.2015
26-30.07.2015 Cereri seria 11 Aprobate seria 11 14.07.2015
11-15.08.2015 Cereri seria 12 Aprobate seria 12 29.07.2015
27-30.08.2015 Cereri seria 13 Aprobate seria 13 14.08.2015
12-16.09.2015 Cereri seria 14 Aprobate seria 14 31.08.2015
29-30.09.2015 Cereri seria 15 Aprobate seria 15 15.09.2015
14-19.10.2015 Cereri seria 16 Aprobate seria 16 01.10.2015
30-31.10.2015 Cereri seria 17 Aprobate seria 17 21.10.2015
15-20.11.2015 Cereri seria 18 Aprobate seria 18 06.11.2015
01-06.12.2015 Cereri seria 19 Aprobate seria 19 16.11.2015
Bilete disponibile seria 19 18.11.2015

 

Created by Helios Design Helios Design