CRITERII
în baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear pensionarilor si asiguraţilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau beneficiarilor unor legi speciale

 

A. Cererile se completează numai pe formularul tip  (apasa aici) .

Dupa ce formularul este descarcat, completat si semnat se transmite, impreuna cu o copie a actului de identitate, prin :

a.    poştă : str. Ilie Ilaşcu, f.n. Suceava

b.    fax: 0230/210740

c.    e-mail  : bilete@cjpsv.ro   ( cererea si actul de identitate scanate)

         sau

d.   se pot depune la sediul Casei Judetene de Pensii Suceava,

 

cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei statiuni.

 

B. Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2021

 

C. Repartitia biletelor - anul 2021

           

Beneficiarii de bilete de tratament balnear, la prezentarea in statiune,  trebuie sa aiba asupra lor CARDUL DE SANATATE activat la medicul de familie si sa cunoasca CODUL PIN.

In caz contrar nu se poate beneficia de tratament in statiune.

                                                                                                 

            

Seria Cereri depuse Cereri aprobate Bilete disponibile

Postat

seria 2 - 06-10.04.2021 cereri seria 2 aprobate seria 2 disponibil seria 2 25.03.2021
seria 3 - 22-25.04.2021 cereri seria 3 aprobate seria 3 disponibil seria 3 06.04.2021
aprobate seria 3 alte societati disponibil seria 3 alte societati 19.04.2021
seria 4 - 08-11.05.2021 cereri seria 4 aprobate seria 4 disponibil seria 4 22.04.2021
seria 5 - 24-27.05.2021 cereri seria 5 aprobate seria 5 disponibil seria 5 10.05.2021
seria 6 - 09-12.06.2021 cereri seria 6 aprobate seria 6 disponibil seria 6 25.05.2021
seria 7 - 24-28.06.2021 cereri seria 7 aprobate seria 7 disponibil seria 7 11.06.2021
seria 8 - 11-15.07.2021 cereri seria 8 aprobate seria 8 disponibil seria 8 28.06.2021
seria 9 - 27-31.07.2021 cereri seria 9 aprobate seria 9 - 12.07.2021
seria 10 - 12-15.08.2021 cereri seria 10 aprobate seria 10 - 27.07.2021
seria 11 - 28-30.08.2021 cereri seria 11 aprobate seria 11 - 16.08.2021
seria 12 - 13-16.09.2021 cereri seria 12 aprobate seria 12 disponibil seria 12 30.08.2021
seria 13 - 29.09-02.10.2021 cereri seria 13 aprobate seria 13 - 14.09.2021