Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

CRITERII
în baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear pensionarilor si asiguraţilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau beneficiarilor unor legi speciale

 

A. Cererile se completează numai pe formularul tip  (apasa aici) .

Dupa ce formularul este descarcat, completat si semnat se transmite, impreuna cu o copie a actului de identitate, prin :

a.    poştă : str. Ilie Ilaşcu, f.n. Suceava

b.    fax: 0230/210740

c.    e-mail  : bilete@cjpsv.ro   ( cererea si actul de identitate scanate)

         sau

d.   se pot depune la sediul Casei Judetene de Pensii Suceava,

 

cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei statiuni.

 

B. Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2022

 

C. Pretul biletelor de tratament pe anul 2022 pentru TBRCM SA

    Pretul biletelor de tratament pe anul 2022 la societatile comerciale

D. Repartitia biletelor - anul 2022

           

Beneficiarii de bilete de tratament balnear, la prezentarea in statiune,  trebuie sa aiba asupra lor CARDUL DE SANATATE activat la medicul de familie si sa cunoasca CODUL PIN.

In caz contrar nu se poate beneficia de tratament in statiune.

                                                                                                 

            

Seria Cereri depuse Cereri aprobate Bilete disponibile

Postat

seria 1

09-12.03.2022

- - disponibile seria 1 08.03.2022

seria 2

23-26.03.2022

cereri seria 2 aprobate seria 2 disponibile seria 2 10.03.2022

seria 3

08-11.04.2022

cereri seria 3 aprobate seria 3 disponibile seria 3 24.03.2022

seria 4

24-27.04.2022

cereri seria 4 aprobate seria 4 disponibile seria 4 07.04.2022

seria 5

10-13.05.2022

cereri seria 5 aprobate seria 5 disponibile seria 5 20.04.2022

seria 6

26-29.05.2022

cereri seria 6 aprobate seria 6 disponibile seria 6 09.05.2022

seria 7

11-14.06.2022

cereri seria 7 aprobate seria 7 disponibile seria 7 26.05.2022

seria 8

27-30.06.2022

cereri seria 8 aprobate seria 8 - 14.06.2022

seria 9

13-16.07.2022

cereri seria 9 aprobate seria 9 disponibil seria 9 28.06.2022

seria 10

29.07-01.08.2022

cereri seria 10 aprobate seria 10 disponibil seria 10 15.07.2022

seria 11

14-17.08.2022

cereri seria 11 aprrobate seria 11 - 28.07.2022