startstiriharta site
 

CRITERII
în baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear pensionarilor si asiguraţilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau beneficiarilor unor legi speciale

 

A. Cererile se completează numai pe formularul tip  (apasa aici) şi se pot transmite, impreuna cu o copie a actului de identitate, prin :

a.    poştă : str. Ilie Ilaşcu, f.n. Suceava

b.    fax: 0230/210740

c.    e-mail  : bilete@cjpsv.ro

        sau

d.   se pot depune la sediul Casei Judetene de Pensii Suceava,

 

cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei statiuni.

 

B. Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2014 -       >>> criterii.pdf

 

C. Repartitia biletelor

   Anul 2014 

               1. seria 1     - perioada 15-17 februarie 2014, postat 12.02.2014

               2. seria 2     - perioada 02-04 martie 2014, postat 18.02.2014

               3. seria 3     - perioada 19-21 martie 2014, postat 28.02.2014

               4. seria 4     - 03-05 aprilie 2014, postat 14.03.2014 + bilete alte societati 02.04.2014

               5. seria 5     - perioada 19-21 aprilie 2014, postat 08.04.2014

               6. seria 6     - perioada 05-07 mai 2014, postat 22.04.2014

               7. seria 7     - perioada 22-24 mai 2014, postat 06.05.2014

               8. seria 8     - perioada 07-09 iunie 2014, postat 26.05.2014

               9. seria 9     - perioada 23-25 iunie 2014, postat 06.06.2014

             10. seria 10    -perioada 09-11 iulie 2014, postat 23.06.2014

             11. seria 11    -perioada 25-27 iulie 2014, postat 10.07.2014

             12. seria 12    -perioada 08-11 august 2014, postat 25.07.2014

             13. seria 13    - perioada 25-28 august 2014, postat 11.08.2014

             14. seria 14    - perioada 10-13 septembrie 2014, postat 27.08.2014

             15. seria 15    - perioada 26-30 septembrie 2014, postat 15.09.2014

             16. seria 16    - perioada 12-16 octombrie 2014, postat 29.09.2014

             17. seria 17    - perioada 28-31 octombrie 2014, postat 15.10.2014

             18. seria 18    - perioada 14-16 noiembrie 2014, postat 04.11.2014

             19. seria 19    - perioada 29 noiembrie - 01 decembrie 2014, postat 17.11.2014

Created by Helios Design Helios Design