Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

Expertiza medicala

 

Informatii expertiza medicala, telefon:  0721627274 - pentru cabinetul SV1

                                                           0755478453 - pentru cabinetul SV2

                                                           0756474079 - pentru cabinetul SV3  

                                                                        0750754145  - pentru cabinetul SV4 - Campulung Moldovenesc

 

 

 

Lista cabinetelor de expertiza medicala din judetul Suceava

Noile arondari incapand cu data de 01 martie 2015

     

Nr. crt.

Denumire Cabinet Teritorial

Adresa completa

Programul de lucru al fiecarui cabinet (pe zile)

Nume, prenume si functie

1.

 

Cab.Suceava nr. 1

telefon:0721627274

Suceava, str.Stefan cel Mare, nr.78, etaj 2, cam.46

 

 

Medic:

  luni         08:00 - 15:15
  marti       08:00 - 15:15
  miercuri   08:00 - 15:15
  joi           08:00 - 15:15
  vineri       teren

 

Asistent social:

  luni          08:00 - 16:30
  marti        08:00 - 16:30
  miercuri    08:00 - 16:30
  joi            08:00 - 16:30
  vineri        teren

 

Dr. Ivan Antonina Lia (medic primar).

 

Asistent social: Ştefan Ileana.

Localitati arondate:

Suceava (cu exceptia cartierului Burdujeni), Cajvana, Siret, Solca, Arbore, Balaceana, Bosanci, Botosana, Cacica, Ciprian Porumbescu, Comanesti, Dornesti, Iaslovat, Ilisesti, Ipotesti, Moara, Musenita, Partestii de Jos, Poieni-Solca, Satu Mare, Scheia, Stroiesti, Todiresti.

2.

 

Cab.Suceava nr. 2

telefon:0755478453

Suceava, str. Calea Unirii, f.n.

 

Medic:

  luni         08:00 - 15:15
  marti       08:00 - 15:15
  miercuri   08:00 - 15:15
  joi           08:00 - 15:15
  vineri       teren

 

Asistent social:

  luni          08:00 - 16:30
  marti        08:00 - 16:30
  miercuri    08:00 - 16:30
  joi            08:00 - 16:30
  vineri        teren

 

Dr.Dumitrache Roxana (medic primar)
 

Asistent social:Briniuc Eugenia

Localitati arondate:

Suceava (cartierul Burdujeni),Radauti, Salcea, Adancata, Balcauti, Calafindesti, Darmanesti, Dumbraveni, Fantanele,  Gramesti, Granicesti, Hantesti, Mitocu Dragomirnei, Patrauti, Serbauti, Siminicea, Udesti, Veresti,Zamostea, Zvoristea.

3.

 

Cab. Suceava nr.3

telefon:0756474079

Suceava, str.Stefan cel Mare, nr.78, etaj 2, cam.54

 

Medic:

  luni         08:00 - 15:15
  marti       08:00 - 15:15
  miercuri   08:00 - 15:15
  joi           08:00 - 15:15
  vineri       teren

 

Asistent social:

  luni          08:00 - 16:30
  marti        08:00 - 16:30
  miercuri    08:00 - 16:30
  joi            08:00 - 16:30
  vineri        teren

 

Dr. Oică Anca Irina (medic primar)

 

Asistent: Forgaci Carmen Florica

 

Localitati arondate:

Fălticeni, Dolhasca, Gura Humorului, Liteni, Milisauti, Baia, Berchisesti, Bilca, Brodina, Bogdanesti, Boroaia, Bunesti, Capu Campului, Cornu Luncii, Dolhesti, Dragoiesti, Draguseni, Fantana Mare, Forasti, Hartop, Horodniceni, Malini, Manastirea Humorului, Paltinoasa, Preutesti, Putna, Radaseni, Rasca, Slatina, Straja, Ulma,  Vadu Moldovei, Valea Moldovei,  Vulturesti.

4.

 

Cab. Câmpulung Moldovenesc

   telefon:0750754145

Câmpulung Moldovenesc, str. Dimitrie Cantemir,

nr. 2, Policlinică

 cam. 4 parter

 

 

Medic:

  luni         08:00 - 15:15
  marti       08:00 - 15:15
  miercuri   08:00 - 15:15
  joi           08:00 - 15:15
  vineri       teren

 

Asistent social:

  luni          08:00 - 16:30
  marti        08:00 - 16:30
  miercuri    08:00 - 16:30
  joi            08:00 - 16:30
  vineri        teren

 

Dr. Săndulescu Cătălin Gabriel (medic primar)
 

 

Asistent social: Latiş Lucreţia

Localitati arondate:

Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Brosteni, Frasin, Breaza, Burla, Carlibaba, Ciocanesti, Cosna, Crucea, Dorna Candrenilor, Dorna Arini, Fratautii Noi, Fratautii Vechi, Frumosu, Fundu Moldovei, Galanesti, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iacobeni, Izvoarele Sucevei, Marginea, Moldova Sulita, Moldovita, Ostra, Panaci, Poiana Stampei, Pojorata, Sadova, Saru Dornei, Stulpicani, Sucevita, Vama, Vatra Moldovitei, Vicovu de Sus, Vicovu de Jos, Voitinel, Volovat.

 

 

Principalele atribuţii ale Cabinetelor de Expertiză Medicală
 

1. Eliberează decizii medicale şi programul de recuperare pentru persoanele încadrate iniţial în grad de invaliditate sau la revizuirea medicală periodică.

2. Înregistrează contestaţiile depuse împotriva deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă emise de Cabinetul de Expertiză Medicală şi le înaintează la Comisia Medicală de Contestaţii Iasi.

3. Avizează prelungirea concediului medical peste 90 de zile pentru bolnavii trimişi de medicii curanţi din spitale, unităţi ambulatorii sau centre medicale teritoriale.
4. Analizează solicitările de prelungire a concediilor medicale peste 180 de zile şi în cazul în care documentaţia medicală justifică recuperabilitatea bolnavilor, le trimite cu opinia sa, la medicul şef serviciu expertiză medicală care le inainteaza catre INEMRCM Bucuresti.

5.Eliberează certificate medicale de constatare a capacităţii de muncă pentru Legea 416/2001.

6. Completează formularul internaţional E213 privind pensiile internaţionale.

7. Emite decizie asupra capacităţii de muncă în cazul cererilor de compensaţii pentru atingerea integrităţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale.


PENSIA DE INVALIDITATE

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

- accidentelor de munca si bolilor profesionale;

- neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;

- bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

Beneficiaza de pensie  de invaliditate:

- elevii, ucenicii, si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale;

- persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza.

Gradele de invaliditate:

- gradul I, caracterizat prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoingrijire;

- gradul II, caracterizat prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de autoingrijire;

- gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.

Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat in conditiile legii stagiul de cotizare.

Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale.

Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.

Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii.

 

1. Acte necesare  pentru  procedura de incadrare intr-un grad de invaliditate

- cerere tip depusa la Cabinetul de Expertiza Medicala Teritorial(Suceava nr.1,Suceava nr.2,Suceava nr.3,Campulung Moldovenesc)in functie de domiciliul solicitantului;

- actul de identitate(original si in copie xerox)

- documente medicale din care sa rezulte afectiunile prezentate si rezultatele investigatiilor necesare pentru sustinerea diagnosticului clinic si functional (forma clinica si stadiul evolutiv al bolii);

- adeverinta eliberata de angajator care sa ateste numarul de zile de concediu medical, cumulat in ultimele 12/24 de luni, cu mentionarea datei ultimei zile de concediu medical;

- documentul din care sa rezulte cauza invaliditatii, dupa caz:

  • fisa BP2/adeverinta de confirmare eliberata de directia de sanatate publica, in caz de boala profesionala;
  • FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de munca ce a confirmat caracterul de munca al accidentului sau adeverinta de confirmare a inregistrarii accidentului de munca la inspectoratul teritorial de munca, in caz de accident de munca;
  • documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirma diagnosticul, in caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afectiunea neoplazica se anexeaza si rezultatul examenului histopatologic;
  • certificat emis de comisia de expertiza medico-militara, in caz de accident sau boala contractata in timpul ori din cauza indeplinirii serviciului militar sau a scolilor militare.

- documentul care sa ateste data ivirii invaliditatii, dupa caz.

2.Documentaţia medicală pentru revizuirea medicală la termen cuprinde:

a.Referatul medical detaliat cu consemnarea stării prezente şi evoluţiei bolii,a datelor clinice şi paraclinice care susţin diagnosticul clinic,completat de către medicul curant,specialist pentru afecţiunile invalidante.

b.Rezultatele investigaţiilor solicitate.

c.Biletele de ieşire din spital sau copii de pe foaia de observaţie clinică,pentru spitalizările recente,după caz.

d.Datele din fişa de dispensarizare a bolnavului,după caz.

e.Programul recuperator completat de către medicii curanţi.

Neprezentarea,din motive imputabile pensionarului,la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală.

Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor,dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau,după caz,s-a agravat.

Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca  pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizarii sunt obligatorii si definitive.

Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea platii pensiei.

Pensionarii de invaliditate, sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, in vederea reintegrarii socioprofesionale.

Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevăzute  atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.

Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii.

Contestarea deciziei medicale

Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare.

Contestaţia se înregistrează la Cabinetul de Expertiză Medicală a capacităţii de muncă,care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă ce face obiectul contestaţiei.Contestaţia,împreună cu dosarul medical al titularului,se înaintează Comisiei Medicale de Contestaţii Iasi ,în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Comisiile Medicale de Contestatii functioneaza in cadrul centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca si Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.  

Decizia emisa in solutionarea contestatiei se comunica in termen de 5 zile de la data solutionarii.

Deciziile Comisiilor Medicale de Contestaţii pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă ,necontestate în termen, rămân definitive.