Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

2. Buletinul informativ (Legea 544/2001)

 

(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligaţia sa comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public:

a)  actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritatii sau institutiei publice;

b)  structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice:

c)  numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice:

d)  coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax. adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:

e)  sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil:

f)  programele si strategiile proprii:

g)  lista cuprinzând documentele de interes public:

h)  lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii:

i)  modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.