1. Solicitare informații de interes public in baza Legii 544/2001

 

1.1 Coordonatele de contact ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public
 
  Savu Iuliana - consilier superior
   
telefon: 0230 - 210753 int. 115
   
fax: 0230 - 210740
   
e-mail: iuliana.savu@cnpp.ro

 

1.2 Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele gestionate de institutie

 

INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICA DIN OFICIU SUNT:

 1. actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei
 2. structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al institutiei
 3. numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei si ale functionaurlui responsabil cu difuzarea informatiilor publice
 4. coordonatele de contact ale institutiei, respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
 5. sursele financiare, bugetul, bilantul contabil
 6. programele si strategiile publice
 7. lista cuprinzand documentele de interes public
 8. lista cuprinzand categoriile de documente produse si / sau gestionate, potrivit legii
 9. modalitatea de contestare a deciziei institutiei in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

INFORMATIILE EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES :

 

 1. informatiile privind activitatile comerciale sau financiare care aduc atingere principilului liberei concurente
 2. informatiile cu privire la datele personale
 3. baza de date privind asiguratii si beneficiarii sistemului public
 4. informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei
 5. informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitate acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitbil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces.

LISTA CNPP CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC :

 

 1. Prelucrari statistice proprii din sistemul public de pensii
 2. Lista unitatilor turistice de tratament balnear, numarul biletelor de tratament balnear acordate in sistemul CNPP si structura pe statiuni si serii
 3. Lista nominala a contribuabililor la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru obligatiile bugetare pentru care nu mai pot fi exercitate caile de atac prevazute de lege
 4. Numarul si valoarea totala a debitelor pensionarilor debitori la bugetul asigurarilor sociale de stat.

 

1.3 Model de cerere tip / formular

         Solicitatea se face in:

 1. scris ( si in format electronic) - cerere-tip
 2. verbal

 

 

1.4 Modalitatea de contestare a deciziei si modele de formulare in acest sens
 1. Reclamatie administrativa model 1 - raspuns negativ
 2. Reclamatie administrativa model 2 - nu s-a raspuns in termen

 

1.5 Rapoarte anuale de aplicare a legii nr. 544/2001
 1.  Raport anul 2018

 

Created by Helios Design Helios Design