Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice
  Misiunea Casei Judeţene de Pensii Suceava

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită prin sistemul public
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Principiile aflate la baza organizării şi funcţionării sistemului public sunt:

principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public bazat pe aceleaşi norme de drept;
principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la sistemul public îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;
principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;
principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;
principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public, conform legii;
principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public, conform legii.


Instituţii implicate în gestionarea sistemului:
 
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale care aplică strategia şi politica Guvernului în domeniul muncii, protecţiei şi solidarităţii sociale.
La nivel teritorial este reprezentat de direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială.
 

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE (CNPP)
instituţia administraţiei publice centrale care administrează şi gestionează, la nivel naţional, sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în vederea aplicării politicilor şi programelor în domeniu ale MMSS.
La nivel teritorial este reprezentată de casele teritoriale de pensii.
 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII SUCEAVA
este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

 
Casa judeţeană de pensii:
 
administrează şi gestionează la nivel teritorial sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat;
îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii în cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.