Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

Informatii pentru romanii din Diaspora

 

 

          In Romania, cadrul legal in domeniul pensiilor este reprezentat, in prezent, de Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare de la data de 1 ianuarie 2011.

          Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. In cazul femeilor, varsta standard de pensionare creste esalonat de la 60 ani la 63 ani, in perioada mai 2015-ianuarie 2030, conform anexei nr.5 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

           Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.

          Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. In cazul femeilor, stagiul complet de cotizare creste esalonat de la 30 ani la 35 ani, in perioada mai 2015-ianuarie 2030, conform anexei nr.5 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

          Pentru persoanele care au desfasurat activitate in Romania si in alt  stat membru al Uniunii Europene, la calculul stagiului total de cotizare se valorifica vechimea cumulata in cele doua state membre, asa cum este confirmata prin formularele de legatura intre institutiile implicate.

          Pentru persoanele care nu au realizat stagiul minim de cotizare in Romania dar au desfasurat activitate in alt stat membru al Uniunii Europene, se pot transmite documente de vechime din statul respectiv pentru completarea stagiului minim de cotizare.

            Pentru depunerea cererii pentru acordarea prestatiilor de pensie in Romania, persoana interesata trebuie sa indeplineasca formalitatile cerute de legislatia romana in vigoare si sa furnizeze toate informatiile relevante si documentele justificative:

-         carnet de munca;

-         adeverinta/e privind sporurile cu caracter permanent;

-         adeverinta/e privind conditiile de munca deosebite/speciale;

-         diploma de studii superioare si foaia matricola din care sa rezulte perioada si forma de invatamant zi. Daca nu este inscrisa forma de invatamant, se prezinta adeverinta emisa de institutia in cauza;

-         livret militar;

-         acte de stare civila;

-         cod de asigurare sociala;

-         orice alte acte necesare categoriei de pensie solicitate.

           Persoanele care nu se afla in posesia carnetului de munca vor solicita eliberarea de adeverinte de vechime in munca fostelor unitati angajatoare sau detinatorilor arhivelor acestora , adeverinte care vor cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:

-         denumirea angajatorului;

-         datele de identificare ale persoanei;

-         perioada in care a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca;

-         mentionarea temeiului legal in baza caruia a avut loc incadrarea;

-         functia, meseria sau specialitatea exercitata;

-         salariul tarifar de incadrare;

-         denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordata;

-         perioada in care s-a acordat sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat.

          Actele vor avea numar si data de inregistrare, stampila unitatii emitente, precum si semnatura celor care angajeaza unitatea sau a persoanelor delegate in acest sens de conducerea unitatii.

          Persoanele care doresc incheierea unui contract de asigurare cu institutia noastra pentru completarea stagiului de cotizare  se vor prezenta la sediul Casei Judetene de Pensii Suceava, avand asupra lor actul de identitate  - buletin sau carte de identitate - unde vor incheia un contract de asigurare. In cazul in care nu se pot prezenta personal se poate mandata orice persoana care va incheia in numele lor contractul de asigurare sau anexa la contractul de asigurare, avand asupra lor o imputernicire notariala in acest sens precum si o copie a actului de identitate al solicitantului si actul de identitate al mandatarului.