Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

Prevederile pentru anul 2022 stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale nr. 318/2021

30.12.2021

Casa  Judeţeană  de  Pensii  Suceava

 

 

 

 

Noutăţi legislative introduse prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat

pentru anul 2022

 

 

I. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, începând cu data de 1 ianuarie 2022, sunt următoarele:

- 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;

- 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

 - 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

- 21,25% datorata de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

 

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% ş i este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale .

 

II. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

- 6.095 lei -  incepand cu data de 1 ianuarie 2022 ;

 

III. Nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuției de asigurări sociale  aferente acestor venituri sunt de:

- 2.550 lei /  638  lei -  începând cu data de 01 ianuarie 2022.

      

IV. Valoarea punctului de pensie este de:

- 1.586 lei - 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022

 

V. Indicele de corecţie pentru anul 2022 este de 1,41.

 

VI. Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%

 

VII. Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 In cazul veniturilor din pensii, pentru partea care depaseste suma lunara de 4.000 lei, se datoreaza contributie la sistemul

asigurarilor sociale de sanatate in procent de 10% ( conform art. 153 alin. (1) litera f2 si art. 155 alin. (1) litera a1 din O.U.G. nr. 130/2021)

 

VIII. Cuantumul ajutorului de deces este de:

• 6.095 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

• 3.048 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

 

IX. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de:

- 1.000 lei - 01 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022

 

 

X. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este de:

- 1.269 lei - 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022

 

 

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:

- Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.239/28.12.2021;

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- alte prevederi legale aplicabile în anul 2022.